مﯾﺗﺳھ ﮫﮐ ﺎﻣ

شرکت ساخت و ساز ابراهيملی، در سال 2005 تاسيس شد و به لطف
قرارداد پروژه های مختلفی که در کوتاه مدت امضا کرده است، موفق شده
نام خود را در اين بخش مطرح نمايد. شرکت ساخت و ساز ابراهيملی، که
بيش از 20 پروژه در بيرجيک و قاضی آنتپ به اتمام رسانده است، در سال
2016 ، اين شرکت به واسطه همراهی مهندسين، معماران، حسابداران و
مديران فروش و پيشرفت هايی که در اين مدت در کار کسب نموده بود، به
ساختار سازمانی تبديل شده و با تبديل شدن به شرکت پيمانکاری ساخت و
ساز صنعت املاک و مستغلات ابراهيملی با مسئوليت محدود، موقعييت خود
در اين بخش را تقويت نمود. شرکت ساخت و ساز ابراهيملی که از زمان
تاسيس تاکنون، پروژه های نوآورانه ای را با دانش و تجربه خود تحقق
بخشيده است، همواره راه را برای نيروی کار مولد، فناوری پيشرفته و
نوآوری و توسعه باز ميبيند. شرکت ساخت و ساز ابراهيملی در طول
زمان، مفهوم “پروژه درست” را در مکان و زمان مناسب، به يک مفهوم
تجاری تبديل نموده است. شرکت ساخت و ساز ابراهيملی، پيشگام در
ارزش بخشيدن به ساخت های قاضی آنتپ و کشور بوده و نقش موثری در
مديريت بسياری از پروژه های تحسين شده در سراسر منطقه را دارد.
شرکت ساخت و ساز ابراهيملی که به سمبل اعتماد و موفقيت تبديل شده
است، به پيشرفت و مورد اعتماد بودن خود در زندگی تجاری ادامه می دهد
تا اين ارزش ها را از نسلی به نسل ديگر منتقل کند و به موفقيت ها و
پيشرفت خود ادامه دهد. بدينوسيله از شما دوستان عزيز بخاطر سهم شما در
ساخت آينده مان تشکر ميکنيم.

اهداف ما

ما تنها ايده های با ارزش در صنعت ساختمان سازی را تعقيب نميکنيم،
بلکه ما برای رسيدن مداوم به بهترينها در اينجا هستيم، تا شما با اعتماد
بنفس بدانيد که ميتوانيد با تغيير مداوم به بهترين نتيجه برسيد. اين فقط
ساخت يک بنا نيست، بلکه ما آمده ايم تا ضمن ايجاد يک اعتماد دوطرفه
سالم و محکم بين خود و مشتريان و ساخت خانه ای برند، اين را به عنوان
بخشی از خاطرات خوب خود با عزيزانتان به اشتراک بگذاريد.

چشم انداز ما

شرکت ساخت و ساز ابراهيملی قصد دارد تا با تجزيه و تحليل درخواستها
و نيازهای مشتريان به بهترين شکل، پروژه های ايمن و بر طبق اصول
زيبايی شناسی را تهيه کند تا بتواند شرايط يک سرمايه گذاری دقيق و
سودآور را فراهم نمايد.