اين شرکت به عنوان يک شرکت ساخت و ساز با امضاء قرارداد ساخت
پروژه های منحصر بفرد خود و با ساخت پروژه های مختلفی همچون بی
کوز کوناکلاری و اورتاکوی کوناکلاری، ارزش منطقه را افزايش داده و با
داشتن پروژه های متفاوت ديگر، با اقتدار، راحتی و لاکچری بودن را به
سرمايه گذاران خود هديه ميدهد.

با توجه به پروژه های خود و رضايت مشتريان ، شرکت ساخت و ساز
ابراهيملی ، يکی از معتبرترين شرکت های ساخت و ساز در قاضی آنتپ،
همچنان با کيفييت به ساخت پروژه های جديد مسکن ادامه ميدهد. اين شرکت
به عنوان يک شرکت ساخت و ساز با امضاء قرارداد ساخت پروژه های
منحصر بفرد خود، و با ساخت پروژه های مختلفی همچون بی کوز
کوناکلاری و اورتاکوی کوناکلاری، ارزش منطقه را افزايش داده و با
داشتن پروژه های متفاوت ديگر، با اقتدار راحتی و لاکچری بودن را به
سرمايه گذاران خود هديه ميدهد.

چرا شرکت ساخت و ساز ابراهيملی به آرامش و آسايش در پروژه ها توجه
ميکند؟

از ميان بزرگترين مشکلات شهرها ، يکی از نگران کننده ترين عناصر،
فشار فزاينده فضاهای زندگی خفقان آور و پر سر و صدا بر روی انسانها
است. همين امر باعث ايجاد يک زندگی توام با استرس و بدون راحتی برای
انسانها ميگردد. در صورتيکه در اينجا از الف تا ی زندگی بصورتی فوق
العاده و با فکر بر روی تک تک انتخابها برای پروژه و حتی جزئيات آنها
انجام شده است که اين امر باعث دور شدن موثر استرس از افراد ميشوند

بی کوز کوناکلاری و اورتاکوی کوناکلاری که از سوی شرکت ساخت و
ساز ابراهيملی ساخته شده است، بهترين نمونه اين شرايط است. پروژه ها با
فضای زندگی راحت، فضای سبز وسيع و غير معمول و بسياری مزايای
ديگر ساخته شده اند. تصادفی نيست که اين خانه ها با معماری هايی
منحصر به فرد، مراحل ساخت را توسط شرکت ساخت و ساز ابراهيملی
آغاز کردند که به عنوان يک شرکت ساخت و ساز معتبر در قاضی آنتپ
شناخته شده است.

به همين دليل با رئيس هيئت مديره شرکت ساخت و ساز ابراهيملی،
داروساز محرم آتماجا در مورد پروژه های جديد سوالاتی را پرسيده ايم:

چرا مهاجران و سرمايه گذاران داخلی مسکن شرکت ساخت و ساز
ابراهيمی را ترجيح می دهند؟

و چرا 70 بخش از پروژه های شرکت ساخت و ساز ابراهيملی، پيش از
اتمام ساخت بفروش رسيده است ؟

آتماجا موضوع را بصورت زير پاسخ ميدهد: شرکت ساخت و ساز
ابراهيملی، از زمان تاسيس با ساختار مالی قوی و برنامه ريزی دقيق، به
تمام تعهدات خود عمل نموده و همچنان به اجرای پروژه های ساختمانی با
مفهومی متفاوت ادامه ميدهد. از سال 2005 ميلادی شرکت ساخت و ساز
ابراهيملی، بعنوان يک شرکت ساخت و ساز معتبر شناخته شده و بمنظور
ايجاد مناطق قابل سکونت بيشتر، پروژه های بزرگی را در منطقه ايجاد
نموده و بدين ترتيب در بخش ساخت و ساز تغيير ايجاد نموده است

آتماجا ميگويد، علاوه بر اينکه يک شرکت نوآور هستيم که در بخش ساخت
و ساز به ما اطمينان می کنند، ما کارمندانی هم داريم که به توسعه اهميت
می دهند و توضيحی را به شرح زير می آورند:

شرکت ساخت و ساز ابراهيملی همواره بر پايه اصل مشتری مداری، اعتماد
و رضايت مشتريان گام برداشته است. به همين دليل، نه تنها سرمايه گذاران
داخلی بلکه مهاجران خارجی نيز علاقه زيادی به پروژه های ما نشان می
دهند. بسياری از مشتريانی که در پروژه های قبلی ما سرمايه گذاری کرده
اند نيز، با دستيابی به نرخ سودآوری بالايی که از پروژه های قديمی ما
بدست آورده اند، در پروژه های جديد ما سرمايه گذاری می نمايند. اين بدين
معناست که سهم ما از مشتريان تکراری بازار بسيار زياد است و اين، به
اعتماد به شرکت ما از طريق سرمايه گذاران اشاره مينمايد.

علاوه بر اين، اين واقعيت که ما تجزيه و تحليل های دقيقی را در مورد
مکان های که با سرعت توسعه ميابند در شهرها انجام می دهيم و پروژه
هايی را برای سريعترين نرخ توسعه در آينده نزديک ايجاد می کنيم، ارزش
شرکت ما را در نظر خريداران و سرمايه گذاران افزايش می دهد.

: همچنين موارد زير نيز شامل اظهارات ايشان ميباشد

شرکت ساخت و ساز ابراهيملی از زمان تأسيس تاکنون قصد داشته
مجهزترين در زمينه خود باشد. بنابراين، به تجربه و دانش اهميت می دهد.
ترکيب فن آوری پيشرفته و نيروی کار کارآمد از مهمترين عوامل موفقيت
پروژه های ما است. مهيا بودن شرايط برای نوآوری و توسعه، يکی از
اصلی ترين دلايلی است که شرکت ما می تواند پروژه های جامع و پاسخگو
توليد نمايد. البته تحقق پروژه بصورت مناسب و در مکان و زمان مناسب
نيز يکی ديگر از ويژگی هايی است که خريداران را به شدت تحت تأثير
قرار می دهد.

به راحتی می توان گفت که شرکت ساخت و ساز ابراهيملی فقط يک
شرکت ساخت و ساز نيست. بنابراين ، هدف آن شناسايی بهترين مناطق
سرمايه گذاری به منظور طراحی ايده آل ترين و راحت ترين فضاها برای
خريداران است. برای کسانی که برای اهداف سرمايه گذاری مسکن
خريداری می نمايند، شرکت ساخت و ساز ابراهيملی با کارشناسان اقتصادی
، معماران ، مهندسان عمران و مشاوران خبره همکاری می نمايد. همچنين
برنامه ريزان شهری نيز جزئی از تيم پروژه هستند. از اين طريق می توان
استراتژيکی ترين زمينه های سرمايه گذاری را با مدرنترين و زيباترين
ترين روش ها و مطابق با انتظارات مشتريان توليد نمود. اولويت ما ساختن
سازه هايی با استحکام صخره مانند است که برای استحکام آزمايش شده اند
، به اصطلاح ، طبق قوانين و مقررات. همچنين ساختارهای زندگی لوکس ،
راحت و طولانی مدت برای ساخت و ساز و ضريب امنيت از اولويت های
اصلی ما است.

؟ پروژه های شما در کدام مناطق از قاضی آنتپ قرار دارد

دو پروژه آخر شرکت ما که به دليل فعاليت خود در قاضی آنتپ و پرديس
های اطراف شهرت دارد ، در محله بيلربی فيستيکلی و منطقه قاضی آنتپ
آککنت کاراتاش واقع شده است. مانسيانس اورتاکوی در محله بيلربی
فيستيکلی، و بی کوز کوناکلاری نيز در محله قاضی آنتپ آککنت کاراتاش
قرار گرفته است .

منطقه آککنت کاراتاش از مرکز به راحتی قابل دسترسی است. هنگامی که
محل پروژه در نظر گرفته شود ، مشاهده می شود که بسيار نزديک به جاده
واقع شده است. نزديک بودن به بيمارستان شهر قاضی O- کمربندی 54
آنتپ، داشتن مؤسسات آموزشی در اطراف آن نيز، مزايای بسيار خوبی را
برای نيازهای بهداشتی و آموزشی فراهم می نمايد. همچنين نزديکی با
بازار، مراکز خريد و کافه ها برای فعاليت های اجتماعی و حمل و نقل،
توجه را به خود جلب می کند. به طور خلاصه ، آککنت مکان اصلی برای
تمام نيازهای اساسی و اجتماعی است که يک شخص ممکن است در طول
زندگی خود به آن نياز داشته باشد.

اورتاکوی کوناکلار هم از نظر موقعيت مکانی و هم از نظر حمل و نقل و
از نظر مکانی بسيار مساعد است، و هم در مرکز شهر بوده و هم از نظر
آرامش ، ميتوان گفت از نظر ويژگی موقعيت مکانی در مکان بالائی قرار
دارد. همچنين نزديک به ايستگاه های تراموا، مراکز خريد، پروژه های
بيمارستانی، مؤسسات آموزشی و بسياری از مناطق خدمات اجتماعی است.
به دليل نزديکی به بزرگراه و مناطق صنعتی سازمان يافته، ميتوان در
منطقه بيلر بی يک زندگی امن را تجربه کرد. يکی از ويژگی های بسيار
مناسب منطقه اين است که نزديک به شريان های اصلی است، يعنی در
حالی که می توانيد در 10 دقيقه به مرکز شهر برسيد در همان حال می
توانيد در 3 دقيقه به استاديوم جديد برسيد. با توجه به نزديکی به شريانات
اصلی، 15 دقيقه با دانشگاه قاضی آنتپ فاصله دارد که باعث کاهش
چشمگير زمان صرف شده در جاده برای دانشجويان و کارکنان دانشگاه می
گردد.

اين واقعيت که پروژه های مسکن ما خاصييت عملکردی دارند و از طرح
های لوکس برخوردار هستند، عاملی است که فروش را آسان تر می نمايد.
اما، همچنين آسايش فضاهای زندگی، بسيار مهم است که مکانهای کاری،
فضاهای عمومی و مؤسسات آموزشی و بهداشتی به راحتی در دسترس و
نزديک به اتصالات مهم حمل و نقل قرار گيرند. به همين دليل ، بايد با در
نظر گرفتن هر آنچه که بايد در اطراف يک فضای زندگی باشد، مکان
پروژه ها را تعيين نمود. پروژه هايی که از لحاظ موقعيت مکانی، در مکانی
مناسب ساخته شده اند از جمله سودمندترين ابزارهای سرمايه گذاری برای
آينده شما و فرزندان شما هستند. بنابراين، در نتيجه مطالعات امکان سنجی
ما با تيم های متخصص ما که دارای ديد بالای نرخ سودآوری هستند و انجام
مطالعات در مناطقی که پيش بينی می شود در آينده نرخ سودآوری بالائی را
خواهند داشت، علاقه بيشتر سرمايه گذاران را به خود جلب می کند.

مأموريت و هدف شرکت ساخت و ساز ابراهيملی نه تنها فروش خانه های
راحت و مجلل، بلکه فراهم آوردن فرصت برای سرمايه گذاران برای
انتخاب يک منطقه پروژه در مناطق در حال توسعه و پريميوم است، تا
مشتريان بتوانند يک سرمايه گذاری سودآور انجام دهند تا در اين پروژه،
سرمايه گذاری های ديگری را با اين اطمينان انجام دهند که، پس از هر
سرمايه گذاری، از سود مناسبی بهره مند ميشوند.

اين بدين معناست که، اين قضيه از لحاظ سودآوری حداکثری پروژه، تحليل
های منطقه ای پروژه، رشد و توسعه جنبه های شهری، فرصت های
زيرساختی، ارتباط با شريان های اصلی، نرخ رشد جمعيت منطقه، سرمايه
گذاری های عمومی برنامه ريزی شده و سهم آنها در منطقه و املاک و
مستغلات که در آن سرمايه گذاری می کنند بسيار مفصل خواهند بود.

در خاتمه مصاحبه ما، آتماجا در مورد ظرافت ها و اهميت سرمايه گذاری
مسکن صحبت نمود و بررسی تمام امور مربوط به سرمايه گذاران، با هدف
ايجاد يک سرمايه گذاری سودآور را، با تأکيد بر لزوم دقت و احتياط در
مورد آن يادآور شدند، و اظهار داشتند بدون انجام يک تحقيق خوب، انجام
و يا انتخاب سرمايه گذاری تنها با رويکردهای فوری و يا عاطفی، می تواند
مشکل ساز باشد.

 

منبع: http://www.guncel-haber.com/haber/ibrahimli-yapidan-gaziantepe-deger-katan-konut-projeleri