تعداد واحد: 32

تعداد اتاق ها: سه خوابه+آشپزخانه

مساحت خالص: 130 متر مربع، مساحت ناخالص: 170 متر مربع

توضيحات پروژه

در پروژه اورتاکوی کوناکلاری، با معماری متفاوت و طراحی ارگونوميک
خود که به گونه ای طراحی شده است که شما يک فضای جديد در زندگی را
که تاکنون تجربه نکرده ايد ببينيد، با 33 واحد آپارتمان سه خوابه هم اکنون
برای فروش آماده ميباشد. شما را به يک زندگی لاکچری در بوعازيچی
لايف دعوت مينماييم.

چامليجا لايف با افتخار ارائه ميدهد ( تحت امتياز شرکت ساخت و ساز ابراهيملی)

نشانی پروژه

نشانی پروژه

پارکينگ سربسته

زمين بازی

( استخر با ويو (چشم انداز

حمام سونا

زمين بسکتبال و واليبال

مراقبت و نگهداری روزانه از فضای سبز خصوصی

فاصله تا مکانها

تا بيمارستان: 100 متر

تا مرکز شهر: 300 متر

تا فرودگاه: 8 کيلومتر

تا فروشگاه: 50 متر

تا رستوران: 120 متر

توضيحات پروژه

توضيحات پروژه

در پروژه اورتاکوی کوناکلاری، با معماری متفاوت و طراحی ارگونوميک
خود که به گونه ای طراحی شده است که شما يک فضای جديد در زندگی را
که تاکنون تجربه نکرده ايد ببينيد، با 33 واحد آپارتمان سه خوابه هم اکنون
برای فروش آماده ميباشد. شما را به يک زندگی لاکچری در بوعازيچی
لايف دعوت مينماييم.

فيلم تبليغاتی

چامليجا لايف با افتخار ارائه ميدهد ( تحت امتياز شرکت ساخت و ساز ابراهيملی)

نشانی

نشانی پروژه

امکانات

نشانی پروژه

پارکينگ سربسته

زمين بازی

( استخر با ويو (چشم انداز

حمام سونا

زمين بسکتبال و واليبال

مراقبت و نگهداری روزانه از فضای سبز خصوصی

جدول فواصل

فاصله تا مکانها

تا بيمارستان: 100 متر

تا مرکز شهر: 300 متر

تا فرودگاه: 8 کيلومتر

تا فروشگاه: 50 متر

تا رستوران: 120 متر