تعداد اتاق ها: سه خوابه+آشپزخانه

تعداد بالکن:2

زمين بازی:1

مساحت خالص: 130 متر مربع، مساحت ناخالص: 170 متر مربع

توضيحات پروژه

توضيحات پروژه

پروژه اورتاکوی کوناکلاری، از يک رويکرد طراحی منحصر بفرد در
امنييت کامل و فضای آرام مورد نياز، در مرکز حرکت و شلوغی فزاينده
رفت و آمدها در قاضی آنتپ بهره برده است. زمين های بازی که کودکان
می توانند در فضاهای سرسبزی با 6000 متر مربع از 8100 متر مربع،
به طور آزاد بازی نمايند، آرامش خاطر را به خانواده ها می دهند تا از
نوشيدن قهوه خود در آرامش لذت ببرند. پروژه اورتاکوی کوناکلاری با
توجه به تمام اين ويژگی ها و موقعيت خاص، به مرور زمان ارزش افزوده
پيدا خواهد کرد. پروژه اورتاکوی کوناکلاری، با معماری متفاوت و طراحی
ارگونوميک خود، به گونه ای طراحی شده است که شما يک فضای جديد در
زندگی را که تاکنون تجربه نکرده ايد، تجربه کنيد ، اين پروژه اکنون با
105 واحد در 3 بلوک برای فروش آماده ميباشد. شما را به يک زندگی
لاکچری در پروژه اورتاکوی کوناکلاری، با شرايط پرداخت های متنوع و
اقساط بندی انعطاف پذير، ضمن تحويل کليد آپارتمان، دعوت مينماييم.
بياييد، تا از فرصتی که در اختيار کودکانتان قرارداده ايد تا در پروژه
اورتاکوی کوناکلاری با شادی و نشاط زندگی کنند لذت ببريد. هر روز با
خانواده خود از آرامش لذت ببريد. اطلاعات اوليه: 105 آپارتمان ، 3 بلوک
، نوع آپارتمان: سه خوابه، مساحت خالص: 130 متر مربع ، ناخالص:
170 متر مربع

بروشور الکترونيکی

برنامه های پروژه

فيلم تبليغاتی

پروژه اورتاکوی کوناکلاری – به زندگی مان رنگ ببخشيم

فيلم برداری هوايی از پروژه های بی کوز کوناکلاری شرکت ساخت و ساز ابراهيملی

نشانی پروژه

امکانات پروژه

پارکينگ فضای باز / سربسته

زمين بازی

( استخر با ويو (چشم انداز

حمام سونا

امنييت

مراقبت و نگهداری روزانه از فضای سبز خصوصی

تسهيلات اجتماعی

فاصله تا مکانها

تا ايستگاه های تراموا: 2 دقيقه

تا مرکز شهر: 10 دقيقه

تا اتوبان: 5 دقيقه

تا منطقه شهرک صنعتی: 5 دقيقه

تا استاديوم: 3 دقيقه

جزئيات

توضيحات پروژه

پروژه اورتاکوی کوناکلاری، از يک رويکرد طراحی منحصر بفرد در
امنييت کامل و فضای آرام مورد نياز، در مرکز حرکت و شلوغی فزاينده
رفت و آمدها در قاضی آنتپ بهره برده است. زمين های بازی که کودکان
می توانند در فضاهای سرسبزی با 6000 متر مربع از 8100 متر مربع،
به طور آزاد بازی نمايند، آرامش خاطر را به خانواده ها می دهند تا از
نوشيدن قهوه خود در آرامش لذت ببرند. پروژه اورتاکوی کوناکلاری با
توجه به تمام اين ويژگی ها و موقعيت خاص، به مرور زمان ارزش افزوده
پيدا خواهد کرد. پروژه اورتاکوی کوناکلاری، با معماری متفاوت و طراحی
ارگونوميک خود، به گونه ای طراحی شده است که شما يک فضای جديد در
زندگی را که تاکنون تجربه نکرده ايد، تجربه کنيد ، اين پروژه اکنون با
105 واحد در 3 بلوک برای فروش آماده ميباشد. شما را به يک زندگی
لاکچری در پروژه اورتاکوی کوناکلاری، با شرايط پرداخت های متنوع و
اقساط بندی انعطاف پذير، ضمن تحويل کليد آپارتمان، دعوت مينماييم.
بياييد، تا از فرصتی که در اختيار کودکانتان قرارداده ايد تا در پروژه
اورتاکوی کوناکلاری با شادی و نشاط زندگی کنند لذت ببريد. هر روز با
خانواده خود از آرامش لذت ببريد. اطلاعات اوليه: 105 آپارتمان ، 3 بلوک
، نوع آپارتمان: سه خوابه، مساحت خالص: 130 متر مربع ، ناخالص:
170 متر مربع

بروشور الکترونيکی

بروشور الکترونيکی

برنامه های پروژه

برنامه های پروژه

فيلم تبليغاتی

فيلم تبليغاتی

پروژه اورتاکوی کوناکلاری – به زندگی مان رنگ ببخشيم

فيلم برداری هوايی از پروژه های بی کوز کوناکلاری شرکت ساخت و ساز ابراهيملی

نشانی

نشانی پروژه

امکانات

امکانات پروژه

پارکينگ فضای باز / سربسته

زمين بازی

( استخر با ويو (چشم انداز

حمام سونا

امنييت

مراقبت و نگهداری روزانه از فضای سبز خصوصی

تسهيلات اجتماعی

جدول فواصل

فاصله تا مکانها

تا ايستگاه های تراموا: 2 دقيقه

تا مرکز شهر: 10 دقيقه

تا اتوبان: 5 دقيقه

تا منطقه شهرک صنعتی: 5 دقيقه

تا استاديوم: 3 دقيقه