14 yıllık tecrübe,
Biten 23 proje,
Teslim edilen 629 daire, 94 işyeri,
Devam eden 6 proje, 374 daire, 40 işyeri, ruhsat aşamasında 2 proje